Od grudnia 2019 roku Zespół Szkół Ekonomicznych funkcjonuje pod rzeczoną nazwą. Wcześniej funkcjonował jako Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, stąd w starych dokumentach oraz w Internecie funkcjonuje skrót ZSEO. Aby uporządkować sytuację oraz uświetnić Jubileusz 120-lecia powstania naszej szkoły, postanowiliśmy nadać szkole nowy sztandar. Przez cały czas zbieramy środki zarówno poprzez Radę Rodziców, jak i założone przez nas Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika. Sztandar jest już konstruowany, co wymaga misternej pracy i nakładów finansowych. Koszty są wysokie, jednak nadal jesteśmy zdeterminowani do zwieńczenia dzieła zmiany nazwy, uroczystym nadaniem nowego sztandaru w dniu obchodów 120-lecia szkoły, planowanym na dzień 8 października 2021 roku. Każdy z Państwa może dołożyć swoją cegiełkę do drzewca sztandaru, kupując pamiątkowy gwóźdź. Nasz aktualny, wysłużony drzewiec chociaż posiada gwoździe nabite jeszcze w latach czterdziestych XX wieku, trafi do pamiątkowej gabloty. Ta niesamowita pamiątka będzie przez wiele lat funkcjonowała jako element oficjalnego protokołu, podczas uświetniania uroczystości szkolnych i państwowych w mieście.
Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w tej swoistej pamiątce. Na wiele lat można zapisać się w świadomości społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Łukasz Muciok
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika

Kategorie: Aktualności

Skip to content