Dla wszystkich, którzy w styczniu przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przedstawiamy pakiet ważnych informacji:

– procedury bezpieczeństwa podczas egzaminów (załącznik pdf),

– informacja o materiałach i przyborach pomocniczych:

CZĘŚĆ PISEMNA:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017.pdf
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_aKomunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017.pdf

Kategorie: Aktualności

Skip to content