Niezmiernie miło nam poinformować, iż Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie zawarł porozumienie o współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium. Dokument został podpisany 28 października 2021 r. przez Rektora Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium dr Krzysztofa Gawreckiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie Łukasza Mucioka.

                Zakres współpracy pomiędzy obiema instytucjami edukacyjnymi jest naprawdę szeroki i będzie przebiegał wielotorowo. Uczelnia zobowiązała się do wsparcia edukacyjnego w zakresie zajęć dla uczniów, materiałów edukacyjnych oraz do wsparcia kadrowego i koncepcyjnego, obejmie także patronatem najważniejsze wydarzenia organizowane w szkole. Oczywiście również uczelnia spodziewa się efektów porozumienia – chociażby promocji wśród maturzystów z kolejnych roczników. Tradycyjnie Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium jest jednym z miejsc wyboru studiów wśród absolwentów gnieźnieńskiego zespołu szkół.

                Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie mogą spodziewać się szerokiego wsparcia edukacyjnego ze strony Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, której kompleks znajduje się przy ul. Okulickiego 3a. Porozumienie o współpracy oznacza dla uczniów lepszy dostęp do zasobów edukacyjnych i naukowych Uczelni. Gnieźnieńska placówka oferuje niestacjonarne studia I stopnia na niezwykle praktycznych kierunkach jak Pedagogika i Zarządzanie, a także studia II stopnia i studia podyplomowe.

                Podpisane porozumienie ma charakter bezterminowy i już niebawem będzie można spodziewać się pierwszych wymiernych efektów działań.

Skip to content