Skład kierownictwa szkoły:

Dyrektor szkoły: 

mgr inż. Łukasz Muciok

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych: 

mgr Anna Kamzela – Bilska

Wicedyrektor ds. organizacyjnych: 

mgr Daniel Popielarz

Kierownik szkolenia praktycznego: 

mgr Agnieszka Nowicka

Skip to content