TECHNIKUM INFORMATYCZNE
TECHNIKUM INFORMATYCZNE
Technikum informatyczne, dające tytuł technika informatyka i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy przy zastosowaniu technik komputerowych w różnych działach gospodarki: bankowość, administracja państwowa i samorządowa, urzędy skarbowe i w działalności gospodarczej.
Skip to content