SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA-SPRZEDAWCA
Szkoła Branżowa I stopnia przygotowuje wykwalifikowaną kadrę przyszłych sprzedawców. Trzyletni okres kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się w szkole oraz praktyczną naukę zawodu w firmach handlowych różnych branż.

Skip to content