TECHNIKUM LOGISTYCZNE
TECHNIKUM LOGISTYCZNE
Technikum Logistyczne, dające tytuł technika logistyka i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Logistyk jest odpowiedzialny za terminowe dostarczanie surowców i wyrobów właściwym klientom, na odpowiednie miejsce i po możliwie najniższych kosztach.
Skip to content