DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
w Gnieźnie

 ul. Bolesława Chrobrego 23, 62-200 Gniezno

Sekretariat:

tel. (061)428 29 10

fax (061)428 29 21

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie został wyznaczony p. Krzysztof Pukaczewski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Skip to content