TECHNIKUM EKONOMICZNE
TECHNIKUM EKONOMICZNE

Technikum Ekonomiczne przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Pięcioletni cykl kształcenia umożliwia zdobycie tytułu technika ekonomisty oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Skip to content