ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2020 R.
Absolwenci i uczniowie, którzy zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie mogą odbierać ich wyniki w szkole w dniu 31.08.2020 r. od godziny 12.00 (pokój 20).
W przypadku kwalifikacji jednoliterowych (formuła 2012) zdający mogą sprawdzić wyniki na stronie https://uczniowie.oke.poznan.pl po wprowadzeniu loginów i haseł, które otrzymali podczas egzaminów.
W przypadku kwalifikacji dwuliterowych wyniki będą dostępne na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl po wprowadzeniu kodów aktywacyjnych, które zdający otrzymali wcześniej. Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane dla zdających poprzez email lub sms, w przypadku gdy zostały one podane w deklaracji.
Możliwość zalogowania do wymienionych powyżej serwisów zdający będą mieli możliwość nie wcześniej niż od 31 sierpnia od godz.10.00.
Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminów w sesji styczeń – luty 2021r. muszą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w nieprzekraczalnym terminie:
– kwalifikacje jednoliterowe ( formuła 2012) – do 11.09.2020 r.
– kwalifikacje dwuliterowe (formuła 2017) – do 15.09.2020 r.

Skip to content