Zapraszamy do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Przedmiotem VI edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego:

Format kalendarza A3 (297 mm x 420 mm ) – pionowo,

Kalendarz powinien zawierać stronę tytułową,

Ilość stron kalendarza: 13 stron,

Każda strona musi zawierać kalendarium o wymiarach minimalnych 297 mm x 180 mm, pozostała część powinna zawierać proponowane zachowania proekologiczne w najbliższym otoczeniu – dom, szkoła, gmina w dowolnej formie np. rysunek, grafika, komiks, opis działania.

Każdy miesiąc powinien poruszać jedno zagadnienie dotyczące ochrony środowiska i przyrody natomiast poszczególne miesiące powinny różnić się między sobą w zakresie proponowanych zagadnień,

Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

Zgłoszenia do p. Sylwii Cierzniak-Morawskiej, p. Anny Ochotnej.

TERMIN składania prac u p. Cierzniak-Morawskiej do 31.03.2021

Kategorie: Aktualności

Skip to content