Poniżej znajdują się listy osób przyjętych do klas pierwszych w ZSE. W celu potwierdzenia woli uczęszczania do naszej szkoły, prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów wraz ze zdjęciami, w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2020 roku, do godz. 15.00.

Załącznik: RPP060b-Lista-dzieci-zakwalifikowanych-do-opublikowania.pdf
RPP064b-Lista-dzieci-niezakwalifikowanych-do-opublikowania-1.pdf

Skip to content