Uwaga! Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 8 września 2020r.
Do piątku 14 sierpnia 2020r. osoby te muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły.

Pamiętajcie o terminach!!!

Skip to content