Aktualności

slide-1

Program „Bezpieczne dziecko”

Główne zalety Programu „Bezpieczne dziecko”:
1. 24h zakres ochrony na terenie całego Świata, w szkole, domu, na wakacjach.
2. Składka roczna na bardzo atrakcyjnym poziomie: 39zł/ 59zł/ 78zł/ 129zł/ 187zł
3. Jednolita Składka dla wszystkich dzieci, w tym uprawiających sport w różnych klubach i sekcjach sportowych:
– rekreacyjnie (wszystkie dyscypliny bez wyłączeń)
– wyczynowo (wszystkie dyscypliny za wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka)
4. Wysokie sumy ubezpieczenia
5. Trwały uszczerbek w wyniku NW, wypłata w systemie 1% za 1% uszczerbku (Szeroka Tabela procentowa)
6. Wyselekcjonowane świadczenia (najbardziej istotne z punktu możliwych następstw nieszczęśliwych wypadków)
7. Rodzic ma prawo do zniżki w wysokości 50% przy ubezpieczeniu każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny w wieku 20 tydzień życia – 25 rok życia. Rodzic wybiera wariant ubezpieczenia, ten sam dla wszystkich dzieci (drugie dziecko nie musi uczęszczać do tej samej placówki);
8. Bezobsługowy system zawarcia ubezpieczenia – ONLINE

Przystąpienie do ubezpieczenia on-line:

https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-nnw-dzieci-i-mlodziezy

Kod dostępu: EKONOMIK.2021

Warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej:
https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ogolne-warunki-ubezpieczenia

W przypadku braku możliwości opłacenia online, prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. Postaramy się udostępnić komputer w szkole i pomożemy w przejściu przez procedurę.

KONTAKT DO OPIEKUNA PROGRAMU:
Kancelaria brokerska GESTUM BROKER Sp. z .o.o. :
– Katarzyna Korczykowska, tel. 600 484 109, k.korczykowska@gestumbroker.pl
– Katarzyna Osuch-Kruszewska, tel. 668 197 967, k.osuch@gestumbroker.pl
– Izabela Makos, tel. 694 450 244, i.makos@gestumbroker.pl

sztandar

Szanowni Państwo!

Od grudnia 2019 roku Zespół Szkół Ekonomicznych funkcjonuje pod rzeczoną nazwą. Wcześniej funkcjonował jako Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, stąd w starych dokumentach oraz w Internecie funkcjonuje skrót ZSEO. Aby uporządkować sytuację oraz uświetnić Jubileusz 120-lecia powstania naszej szkoły, postanowiliśmy nadać szkole nowy sztandar. Przez cały czas zbieramy środki zarówno poprzez Radę Rodziców, jak i założone przez nas Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika. Sztandar jest już konstruowany, co wymaga misternej pracy i nakładów finansowych. Koszty są wysokie, jednak nadal jesteśmy zdeterminowani do zwieńczenia dzieła zmiany nazwy, uroczystym nadaniem nowego sztandaru w dniu obchodów 120-lecia szkoły, planowanym na dzień 8 października 2021 roku. Każdy z Państwa może dołożyć swoją cegiełkę do drzewca sztandaru, kupując pamiątkowy gwóźdź. Nasz aktualny, wysłużony drzewiec chociaż posiada gwoździe nabite jeszcze w latach czterdziestych XX wieku, trafi do pamiątkowej gabloty. Ta niesamowita pamiątka będzie przez wiele lat funkcjonowała jako element oficjalnego protokołu, podczas uświetniania uroczystości szkolnych i państwowych w mieście.
Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w tej swoistej pamiątce. Na wiele lat można zapisać się w świadomości społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Łukasz Muciok
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika

Skip to content