KRÓTKI ZARYS HISTORII EKONOMIKA


Początkowo budynek, w którym mieściła się nasza szkoła, należał do władz pruskich. Miał być nie tylko miejscem nauki, ale też ułatwiać germanizację polskiej młodzieży. W okresie I wojny światowej dyrektorem był prawdopodobnie Niemiec, Rogatz. Dopiero pod koniec wojny uczyło tam dwoje Polaków: Wacław Fisher i Leonarda Gudawska.


Szkoła przeszła całkowicie w polskie ręce dopiero w roku w 1918. Wacław Fisher i Leonarda Gudawska starali się pozyskać polskich nauczycieli. Pracę wówczas rozpoczęli m.in.: Wacław Horodyski, Emil Dąbrowski i Stanisław Żmijewski. Wacław Fisher został mianowany dyrektorem szkoły. W skład zespołu wchodziły: Szkoła Handlowa, Szkoła Rzemieślnicza, kurs rzemieślniczy, Szkoła Krawiecka, Szkoła Bieliźniarska, kursy gospodarstwa domowego i bieliźniarstwa. W latach trzydziestych, po zmianach ustawowych, utworzono gimnazjum kupieckie.


Podczas II wojny światowej budynek służył jako niemiecki szpital wojskowy. Wielu nauczycieli nie przeżyło wojny, niektórzy po jej zakończeniu nie powrócili do tej pracy. 


W roku 1945 szkoła znów znalazła się w budynku przy ulicy Chrobrego. Wspólnym wysiłkiem nauczycieli i uczniów udało się przezwyciężyć wszystkie przeciwności. Uczniowie mogli się kształcić w Miejskim Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim i Liceum Handlowym, którego dyrektorem został Wacław Horodyski. W kolejnych latach zmieniała się struktura placówki. Dopiero w roku szkolnym 1974/1975 poszczególne szkoły połączyły się w Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Na emeryturę przeszedł dyr. Marian Rafiński, a jego stanowisko powierzono Kazimierzowi Putzowi.


W roku 1990 nowym dyrektorem szkoły został jej absolwent, Jerzy Stachowiak. Rok szkolny 1992/1993 był czasem zmian.


10 grudnia 1992 roku zmieniono nazwę na Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych. Szkoły gastronomiczne zostały przeniesione do Zespołu Szkół Zawodowych nr 4.


W roku 2001 obchodziliśmy uroczyście stulecie naszej szkoły. Była to okazja uświadomienia wszystkim, jak wielką rolę pełni w naszej szkole tradycja.

Kolejne zmiany w strukturze Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych przyniosła reforma edukacji. Utworzono trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum ekonomiczne, czteroletnie technikum handlowe, czteroletnie technikum odzieżowe, a także technikum uzupełniające dla dorosłych, Zasadnicza Szkolę Zawodową Handlową i Odzieżową oraz Szkołę Policealną.

Skip to content