Ważne terminy podczas rekrutacji 2022/2023:


1. Kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie składają wymagane dokumenty od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022 r., do godz. 15:00.


2. Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.


3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi 20 lipca 2022 r., godz. 10:00.


4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego – od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.


5. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
– 2 sierpnia 2022 r. godz. 13:00.

Skip to content