Szanowni Uczniowie, Drodzy Rodzice!

Dzisiaj zgodnie z przepisami, publikujemy listy osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, TYLKO na podstawie listy osób zakwalifikowanych w systemiez pierwszej preferencji.Jutro tj. w czwartek o godz. 12.00 opublikujemy WŁAŚCIWĄ I OSTATECZNĄ LISTĘ OSÓB PRZYJĘTYCH DO ZSE.Prosimy zatem o wyrozumiałość i cierpliwość. Załącznik: RPP080b-Lista-dzieci-przyjętych-do-opublikowania.pdf

Listy osób przyjętych do klas pierwszych w ZSE

Poniżej znajdują się listy osób przyjętych do klas pierwszych w ZSE. W celu potwierdzenia woli uczęszczania do naszej szkoły, prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów wraz ze zdjęciami, w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2020 roku, do godz. 15.00. Załącznik: RPP060b-Lista-dzieci-zakwalifikowanych-do-opublikowania.pdfRPP064b-Lista-dzieci-niezakwalifikowanych-do-opublikowania-1.pdf

Uwaga!

Szanowni absolwenci szkół podstawowych!!! Dzisiaj o godz. 10.00 zostaną opublikowane listy osób przyjętych do klas pierwszych w ZSE. W celu potwierdzenia woli uczęszczania do naszej szkoły, prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów wraz ze zdjęciami, w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2020 roku, do godz. 15.00.

Matura – egzamin poprawkowy

Uwaga! Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 8 września 2020r.Do piątku 14 sierpnia 2020r. osoby te muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły. Pamiętajcie o terminach!!!

Wyniki matur 2020

Dziś czyli 11 sierpnia 2020 roku zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.Tegorocznych maturzystów zapraszamy po odbiór świadectw od godziny 12.00. Przypominamy o konieczności posiadania maseczki ochronnej (przyłbicy) oraz o dezynfekcji rąk. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2020 r. dotycząca terminu ogłoszenia Więcej…

Komunikat – organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020

Od poniedziałku zaczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020. Pamiętajmy, że odbywają się one w szczególnym czasie, dlatego też należy przestrzegać dodatkowych zasad.Poniżej przypominamy ustalenia organizacyjne. Prosimy zdających, aby pamiętali o :• zachowaniu zasad bezpieczeństwa : 1,5 metra odległości między przemieszczającymi się, zakryciu maseczką lub przyłbicą Więcej…

Dzień Patrona 2020

Wielce szanowna Społeczności Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie, któremu patronuje czcigodny Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, pragniemy Was poinformować, że uroczystość szkolnych obchodów Dnia Patrona została przeniesiona z dnia 2 lutego (data ingresu do gnieźnieńskiej Katedry) na dzisiaj, z uwagi na zbliżającą się datę beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Zważywszy na okoliczności Więcej…

Informacje dla maturzystów

Maturzystów prosimy o zapoznanie się z harmonogramem przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego a także z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w roku 2020 egzaminów maturalnych w związku z COVID-19. (fot. KPRM) Załącznik: Informacje dla maturzystów 2020.pdf

Skip to content